Læserbreve

Øens flag
Bornholms Tidende 25-10-2006

Sikken en gang vrøvl, der kommer fra hr. Harteg, hvor han konstant modsiger sig selv, i et synspunkt den 18. oktober. Foreningen der afholdt flagkonkurrencen, hed »Bornholm frit«, og ikke omvendt, som bliver brugt flere gange. Selv om du flere gange får bekræftet oprindelsen, vil du ikke lade dig fjerne fra din egen mening, som er forkert. Sigurd Green har jo set »sit« flag, som klistermærker på biler, og det var det rød/grønne. Disse klistermærker var trykt på et bogtrykkeri i Nexø Du mener også, at jeg var senil i 1982, da jeg skrev et læserbrev om emnet, men jeg kan berolige dig med, at jeg ikke var senil dengang, og stadig ikke er det. Det rød/grønne flag blev valgt som en pendant til det skånske flag, der jo er rødt med gult kors, som symbol på danskheden. De første »bornholmske flag« blev syet umiddelbart efter udvælgelsen, af min kone i vort hjem, så det var ikke et missing link fra min side, men måske indlægget fra din side. Hvem der siden syede dem er mig ubekendt. Colbergs Boghandel lancerede senere det med den hvide stribe, men trak sig »formodentlig« efter mit læserbrev i -82. Sjovt nok er det din mening, der går igen hele tiden, det er også i orden, men hold dig til fakta, når du har fået dem serveret.

Leif Christensen Plantagevej 39 Østermarie

Svar til Leif Christensen
Bornholms Tidende 26-10-2006

Jeg er imponeret over, at Leif Christensen i sit læserbrev den 25. oktober holder fast ved, at Sigurd Greens flag fra 1972 er det rød/grønne. De Samtidige artikler fra Bornholms Tidende og Bornholmeren dokumenterer, at det flag, der vandt, er med et grønt kors på hvid dug og med røde striber mellem det grønne og det hvide. Det er muligt at downloade en kopi af artiklen fra Bornholmeren på hjemmesiden bornholmflag.dk. Desuden er der på hjemmesiden en henvisning til Ugens Rapport fra oktober 1972, hvor der er et billede af det hvide flag med grønt kors og røde striber hejst i flagstangen ved Hammershus. Både Sigurd Green og Tonny Borrinjaland har desuden bekræftet over for mig, at det var det flag, der vandt. Jeg skriver i min artikel, at Leif Christensen tilsyneladende husker forkert, og ikke et ord om, at han er senil. Hvis Leif Christensen kan henvise til andre samtidige kilder, der dokumenterer noget andet, vil det virke mere overbevisende, end at påstå, at jeg ikke kan holde mig til fakta, og at det er noget forkert, selvmodsigende vrøvl, som jeg har skrevet. Der står i programmet for Bornholm Frits Midsommerfest: »Opsætning af Bornholmerflag fra Frit Bornholms idékonkurrence«, men alligevel undskyld, at jeg også er kommet til at bytte rundt på det et par steder i min artikel.

Peter Andreas Harteg Knarregårdsvej 5, Rutsker

Tak for tilliden
Bornholms Tidende 31-10-2006

Hr. Harteg mener, at jeg skulle være i besiddelse af magt til at overse/overhøre en demokratisk beslutning. Dette er desværre ikke rigtigt, da jeg ofte har måttet indordne mig netop demokratiske beslutninger, som tilfældet også var, da »Flaget« blev bestemt. Det ville vel også have udløst nogle protester, hvis jeg havde overhørt en sådan beslutning. Så, desværre hr. Harteg, har jeg ikke en sådan magt, så endnu engang tak for tilliden, slut.

Leif Christensen
Plantagevej 39
Østermarie

Behov for en bedre dokumentation
Bornholms Tidende 01-11-2006

Jeg har netop fået overdraget en stak gamle papirer og avisartikler om Bornholm Frit, beretter Peter Andreas Harteg.

Leif Christensen takker mig med slet skjult ironi for tilliden i et læserbrev den 31. oktober.

Der er ved at gå ren konspirationsteori i sagen vedrørende ophavet til det bornholmske flag.

Hvis en enig dommerkomite på demokratisk vis kårede det rød/grønne flag, hvordan kan det være, at begge øens aviser i den forbindelse skrev, at Sigurd Greens hvide flag med grønt kors og røde striber er vinderflaget – og viste billeder med dette flag?

Gamle papirer

Jeg har netop fået overdraget en stak gamle papirer og avisartikler om Bornholm Frit.

Der er blandt andet en artikel med et billede af Tonny Pedersen, der viser et flag – og, som der står i billedteksten, »der har kreeret Bornholms eget flag i rødt, hvidt – og grønt, håbets farve«. Artiklen er udateret og uden navn på det blad, hvor den har været bragt.

Flaget, som Tonny Pedersen står og viser frem, ud af et vindue på Hammershus, er tilsyneladende det samme, som tre unge mennesker viser frem på et billede med teksten »Forslag til Bornholms Flag«. Der er byttet om på grøn og hvid i forhold til Sigurd Greens flag.


Interessant

Jeg synes, det vil være interessant, hvis det kan dokumenteres, at også det rød/grønne flag var et af forslagene i konkurrencen, og utvivlsomt endnu mere interessant, hvis det kan dokumenteres, at det var vinderflaget.

Hvis øens to aviser har gengivet et forkert vinderflag, er det på høje tid at dette falsum dokumenteres – eller i det mindste forklares bedre, end Leif Christensen hidtil har gjort.

Peter Andreas Harteg bor på Knarregårdsvej 5 i Rutsker