Det er nu lovligt at flage med bornholmske flag

2005-06-01: Bjarne H. Kirkegaard: "Det er nu lovligt at flage med bornholmske flag", Bornholms Tidende

Artiklen på denne side må ikke kopieres til andre steder eller benyttes i kommercielt øjemed uden forfatterens tilladelse. Gengivet her med Bjarne Hartung Kirkegaards tilladelse.