Læserbreve

En skrækkelig tanke
Bornholms Tidende 30-10-2006

Vedr. replik i fredagsavisen. Det var da en skrækkelig tanke såfremt det bornholmske flag skulle se ud som på billedet (det grøn/røde er i øvrigt også særdeles rædselsfuldt at se på ) Men den nye idé leder uvilkårligt tankerne hen på det gamle Østtyskland, dog var logoet lidt anderledes. Men for visse gamle og afdankede politikere/ministre må det næsten fremkalde tårer i øjenkrogene af nostalgi, hvis De kan drage lidt sammenligning. De kan så sidde i deres gyngestol og fortælle børnebørnene om deres luksusferier i DDRs sommerpaladser, betalt af DDR, og berette om den fryd, de følte, når de fik lov at slikke Honecker i ansigtet, mens de efter bedste evne prøvede at sælge Danmark til Østtyskland. Det bliver i øvrigt spændende læsning, når de sidste arkiver bliver blotlagt.

Niels Garde Varpeløkken 4, Rønne


Farve-fundamentalist

Bornholms Tidende 30-10-2006

I Synspunkt den 27. oktober gør Erling Haagensen sig til talsmand for indførelse af det skånske flag på Bornholm. Han mener, at den grønne farve er muslimsk/islamisk. Til det må jeg råbe vagt i gevær. Sikke en gang farve-fundamentalistisk sludder. Hvad vil de ikke sige til den påstand i europæiske lande som Italien, Irland, Ungarn, Bulgarien og Portugal, der jo alle har grønt i deres flag. Eller hvad med de 100 millioner romersk-katolikker i Brasilien. Og ja, her i Norden er der jo grønt i det samiske folks flag, der, så vidt jeg ved, er et anerkendt områdeflag.

Kristian Kirk Mailand
Kirkevej 2, Rutsker


Larmende tavshed
Bornholms Tidende 31-10-2006

Hvorfor er der ingen, der reagerer, når en australsk imam den 27. oktober i en moske, krænker og håner kvinder i den vestlige verden, med hans udtalelse om, at kvinder der ikke er tildækkede er selvforskyldt i voldtægt, fordi »det er som udækket kød lagt for katte«.
Den udtalelse gælder også kvinder på Bornholm. Der er der larmende tavshed!
Men hvis en bornholmer den 27. oktober i Bornholms Tidende, tillader sig at omtale en farve, som en traditionel islamisk farve, så råbes der – vagt i gevær!
Hvorfor – når mange ved, at flere lande i Europa har grønt i deres flag. Man reagerer, når nogen siger muslim, men ikke når en muslim siger noget.

Laila Dam
Borgmester Nielsens vej 58,
Rønne


Diskussion om flag

Bornholms Tidende 04-11-2006

Kunne man dog ikke snart »skåne« os for den elendige og uinteressante flagdiskussion, hvor snart den ene, snart den anden vil have ret.
Bornholm hører i øjeblikket til Danmark, og dermed har vi et af verdens smukkeste flag. Værn hellere om det så længe vi kan – at ikke EU og/eller globalisering en skønne dag forlanger et »fællessymbol«.

Sv. Aa. Christoffersen
Doktorbakken 15
Aakirkeby


Diskussion om flag
Bornholms Tidende 07-11-2006

Vi er helt enige med Sv. Aa. Christoffersens kommentar til flagdiskussionen. Dannebrog er et af verdens smukkeste flag. Det er en nydelse at se det blafre i vinden. Det kan vi være stolte af. Stop diskussionen og lad os blive fri for at se det kedelige »bornholmske« flag.

Ulla og Erling Nielsen
Bøgeløkken 10
Rønne


Bornholm i Skåneland
Bornholms Tidende 07-11-2006

Ønsket om at få Bornholm korrekt placeret på landkortet fører meget med sig. Først og fremmest er det selvfølgelig irriterende, at øen ikke kan få lov at ligge, hvor den nu gør, dernæst betyder det, at danskerne ikke ved, hvor de kommer hen, når de tager til Bornholm, og forbindelsen til det øvrige land bliver ret tilfældig – både i fysisk og i overført betydning.
Når kortdesignerne lægger Bornholm op i Kattegat eller tæt ved Møn, fjernes samtidig den sidste rest af fornemmelse for Danmarks udstrækning historisk set. Skåne, Halland, Blekinge og Bornholm var før 1658 kendt under fællesbetegnelsen Skåneland og var en region i Danmark – tag kortet frem og studer det, og se så selv: København ligger midt i riget og ikke ude i yderkanten, og Bornholm ligger lige syd for Skåne. Det sidste er stadig tilfældet, og det burde Bornholm udnytte langt bedre end tilfældet er nu. Med opførelsen af Øresundsbroen er det blevet interessant for kommunerne på begge sider af Sundet at tiltrække nye indbyggere, både som fastboende, som pendlere og som turister/sommerhusejere.
Skåningerne har altid følt sig mere danske end svenske, og med broen kommer så fremstødet for at knytte de to sider tættere sammen. Bornholm, der forblev dansk, da Skåne, Halland og Blekinge gik til Sverige, ligger længere væk og er uden for fokus. Igen bl.a. grundet de fejlagtige kort. Hvad kan vi gøre for at vise tilhørsforholdet til Øresundsregionen? For ikke at blive overset af begge parter?

Først og fremmest kunne vi erkende den historiske tilknytning til Skåne og gøre mere ud af det samarbejde, der allerede er i gang. Vi kunne med rimelighed trække på de erfaringer man allerede har gjort i Skåne.
Erling Haagensens forslag om at benytte skåneflaget er lige ved at være genial:
– Flaget eksisterer allerede som anerkendt flag for Skåneland (som Bornholm jo er en del af)
– Diskussionerne om farvevalget kan standse her
– Heraldikernes krav om farvekombinationer er opfyldt i skåneflaget: Den gule farve symboliserer metallet guld (ligesom den hvide farve i Dannebrog symboliserer sølv), og dermed slipper man for at sætte to komplementærfarver sammen, hvad man ikke må i heraldisk sammenhæng
– Man kunne glæde de farveblinde. Langt de fleste farveblinde har problemer med rødt og grønt, hvilket vil sige, at det rød/grønne flag kun har én farve for den farveblinde, da korset bliver »usynligt«, og det trefarvede flag kan forveksles med det norske, det færøske eller det islandske, alt efter hvilken farvekombination man måtte ende med at vælge.
Den eneste anke – og det er kun en bagatel – kunne være basilisken i Haagensens flag. Den er flot, men fordyrer flagfremstillingen væsentligt.

Kirsten Seeger
Aspevej 5
Østermarie


Bornholms flag

Bornholms Tidende 10-11-2006

Jeg er selvfølgelig ked af at blive kaldt farvefundamentalist. Det var ikke hensigten med mit indlæg om det bornholmske flag. Mit synspunkt tager udgangspunkt i følgende facts:

De nordiske lande er Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Alle nordiske flag er korsflag. De »rene« kors er Danmark med hvidt kors på rød bund, Sverige med gult kors på blå bund og Finland med blåt kors på hvid bund. Norge har en rød bund med et blåt kors, men har en hvid kant rundt om korset. Island har en blå bund med et hvidt kors, man har en rød kant om korset.

Dertil kommer så områdeflag inden for Norden: Færøerne har et rødt kors på hvid bund med en blå kant om korset. Åland har en blå bund med et rødt kors, men har en gul kant om korset. Og endelig er der Skånelands flag, der har rød bund med et »rent« gult kors.

Her ser vi altså, at alle de nordiske flag og områdeflag er dug og kors udelukkende sammensat af farverne rød, gul, blå og hvid.

Eftersom Bornholm tilhører Skåneland, er Skånelands flag allerede et godkendt og vedtaget områdeflag for Bornholm. Men hvis vi fremover skal enes om et flag, der er specielt for Bornholm, er det mit synspunkt, at vi bør tage udgangspunkt i de farver, der er tradition for i Norden og udskifte det grimme, grøn-røde. Mit forslag med basilisken er ikke nødvendigvis det rigtige. En anden mulighed kunne være at bruge Skånelands flag og lægge en hvid kant om det gule kors. Dermed ville vi i endnu højere grad følge en tradition, som fremgår af ovenstående.

Det afgørende og vigtigste er imidlertid at skabe enighed. Vi bør stifte en forening med det formål at fremlægge forslag, der kan udlægges til en folkeafstemning på Bornholm. Så bør resultatet heraf en gang for alle afgøre spørgsmålet. Hvis der herefter fremstilles for eksempel 2000 af det vedtagne flag, som udbydes til salg på Bornholm, vil der ikke gå lang tid, før det nye flag er kendt og accepteret – og det på demokratisk vis.

Erling Haagensen
Røvej 30
Gudhjem