Rødt/grønt eller rødt/hvidt/grønt

1981-08-19 Jacob Ludvigsen: "Rødt/grønt eller rødt/hvidt/grønt", Østbornholm

Artiklen på denne side må ikke kopieres til andre steder eller benyttes i kommercielt øjemed uden forfatterens tilladelse. Gengivet her med Jacob Ludvigsens tilladelse.