Tag til Bornholm og skift konen ud

1972-06-26 E.h: "Tag til Bornholm og skift konen ud", Bornholmeren

Tryk på artiklen for at hente den ned i højere opløsning.

Forfatterens initialer EH står for Erik Holm, der var Bornholmerens lokalredaktør i Nexø. Gengivet her med Erik Holms søns tilladelse.

Billederne er af Ruben Jensen. Gengivet her med en af Ruben Jensens døtres tilladelse.

Artikler og billeder på denne side må ikke kopieres til andre steder eller benyttes i kommercielt øjemed uden ophavsretsindehaverens tilladelse.